Huisregels / reglement


ALGEMENE REGELS HIKIWAKE JUDO:

Tijdens de lessen moeten de judoka’s met aandacht de instructies van de leraar volgen en het oefenen zelf dient op een serieuze manier te gebeuren. Niemand mag zonder medeweten en toestemming van de leraar de judomat verlaten.

 Voor de les moet de judoka op tijd aanwezig zijn, gekleed in een schoon judopak. Handen, voeten en haren dienen schoon en verzorgd te zijn. De nagels moeten kort geknipt zijn.

 De vereniging of de leraren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen die de judoka’s overkomen. De vereniging of de leraren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van, schade aan, of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 De vereniging behoudt zich het recht voor om leden voor een bepaalde tijd of definitief als lid te royeren indien de regels van de vereniging niet worden nageleefd. Verder kunnen leden geroyeerd worden als zij de goede naam van de vereniging op enigerlei wijze in diskrediet brengen. Dit laatste is ter beoordeling aan het bestuur.

Hikiwake onderschrijft de gedragsregels opgesteld door het NOC*NSF.
De Gedragsregels kunt u vinden als u hier klikt.

Heeft u behoefte aan een vertrouwenspersoon, dan kunt u contact opnemen met Bart van den Berg op 06-83165219.

Hikiwake gaat uiteraard zeer discreet met uw gegevens om.
De Privacyverklaring AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van Hikiwake kunt u lezen als u hier klikt.

Tijdens activiteiten in onze dojo, zoals trainingen en wedstrijden, kunnen er foto’s of filmopnames worden gemaakt waar uw kind op staat. Deze foto’s of filmopnames worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
Mocht u niet willen dat uw kind op foto’s of filmopnames te zien is, geef dit dan alstublieft aan. Judovereniging Hikiwake zal deze foto’s dan niet gebruiken.
Judovereniging Hikiwake is niet aansprakelijk voor foto’s of filmopnames gemaakt door derden.