Huisregels / reglement


ALGEMENE REGELS HIKIWAKE JUDO:

Tijdens de lessen moeten de judoka’s met aandacht de instructies van de leraar volgen en het oefenen zelf dient op een serieuze manier te gebeuren. Niemand mag zonder medeweten en toestemming van de leraar de judomat verlaten.

 Voor de les moet de judoka op tijd aanwezig zijn, gekleed in een schoon judopak. Handen, voeten en haren dienen schoon en verzorgd te zijn. De nagels moeten kort geknipt zijn.

 De vereniging of de leraren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen die de judoka’s overkomen. De vereniging of de leraren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van, schade aan, of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 De vereniging behoudt zich het recht voor om leden voor een bepaalde tijd of definitief als lid te royeren indien de regels van de vereniging niet worden nageleefd. Verder kunnen leden geroyeerd worden als zij de goede naam van de vereniging op enigerlei wijze in diskrediet brengen. Dit laatste is ter beoordeling aan het bestuur.

Hikiwake onderschrijft de gedragsregels opgesteld door het NOC*NSF.
De Gedragsregels kunt u vinden als u hier klikt.
Heeft u behoefte aan een vertrouwenspersoon, dan kunt u contact opnemen met Kees de Vries op 0226-355345.

Hikiwake gaat uiteraard zeer discreet met uw gegevens om.
De Privacyverklaring AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van Hikiwake kunt u lezen als u hieronder klikt.

Privacyverklaring_AVG